Προς: Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟ

Σχετικά με την Ελληνική Στατιστική Αρχή

 

Το τελευταίο διάστημα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ έχει γίνει αποδέκτης πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένα από τα επτά Μέλη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ενδεχομένως έχουν ασυμβίβαστο προς την ιδιότητά τους αυτή λόγω άλλης θέσης που ήδη κατέχουν.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος, χωρίς να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές, θα ήθελε να σας εκφράσει την ιδιαίτερη ανησυχία του σε περίπτωση που υπάρχει αλήθεια στις εν λόγω διαδόσεις.

Ως γνωστόν, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με τον Νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38), ο οποίος περιέχει διατάξεις που έχουν τεθεί προς διασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας της, σκοπό για τον οποίο ο Πανελλήνιος Σύλλογος έδωσε και δίνει αγώνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. αα του εν λόγω Νόμου, τέσσερα από τα Μέλη της Αρχής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της, επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Στο άρθρο 12 παρ. 2 του Νόμου ορίζονται ορισμένες προϋποθέσεις επιλογής. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. β΄ του Νόμου, «Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.». Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ΄ και δ΄ του Νόμου «Ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα μέλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Δεν είναι ασυμβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η άσκηση καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει σαφώς ότι για τα μεν άλλα Μέλη της Αρχής – πλην του Προέδρου – υφίσταται σχετικό ασυμβίβαστο, το οποίο ελέγχεται κατά περίπτωση, με κριτήριο τη συμβατότητα του εκάστοτε ασκουμένου λειτουργήματος ή δραστηριότητας. Ωστόσο, για τον Πρόεδρο υφίσταται απόλυτο ασυμβίβαστο.

Έχοντας υπόψη αυτές τις διατάξεις και με δεδομένο ότι η επιλογή των τεσσάρων από τα επτά Μέλη της Αρχής τελέσθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής κατόπιν δικής σας εισήγησης, διαδικασία που προϋποθέτει έλεγχο ότι δεν υφίσταται ασυμβίβαστο για καθένα από τα προταθέντα από εσάς τέσσερα Μέλη της Αρχής, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

1) Εάν ο έλεγχος περί ασυμβιβάστου διεξήχθη (α) από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να κατατεθεί η σχετική πρόταση προς τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ή (β) από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μόνο ή (γ) και από τα δύο αυτά όργανα του Κράτους.

2) Με βάση ποια έγγραφα, δηλώσεις ή παραστατικά διεξήχθη ο εν λόγω έλεγχος για τα τέσσερα Μέλη που προτάθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και ήδη διορίσθηκαν. Ιδίως, εάν έχουν κατατεθεί από τους προταθέντες, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας διορισμού και σε ποιον φορέα, επίσημα έγγραφα με τα οποία να βεβαιώνεται η παραίτηση από ασυμβίβαστες θέσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις περί μη άσκησης ασυμβιβάστων λειτουργημάτων ή δραστηριοτήτων ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα.

Ως συνδικαλιστικός φορέας όλων των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. παρακαλούμε να ενημερωθούμε, και ει δυνατόν τα σχετικά έγγραφα να τεθούν υπόψη μας εντός συντόμου κατά το δυνατόν χρονικού διαστήματος.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s