Αναπόφευκτη η σφοδρή σύγκρουση

Γνωρίζετε όλοι πως ο Πανελλήνιος Σύλλογος  αγωνίζεται  σε κάθε επίπεδο, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και το καλό της Υπηρεσίας.

 

Με μεγάλο κόπο πετύχαμε, όταν βρεθήκαμε μπροστά στο δεδομένο της κατάργησης της ΓΓ ΕΣΥΕ, ο νέος νόμος για τη σύσταση της ΕΛΣΤΑΤ ως ανεξάρτητης αρχής να δημιουργεί μία αληθινά ανεξάρτητη αρχή, με διορισμό των Μελών της από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με εποπτεία της μόνο από τη Βουλή, με κανόνες συλλογικής λειτουργίας και διαχείρισης, σε καθεστώς διαφάνειας και ευθύνης. Και πετύχαμε τότε να μεταφερθεί το σύνολο του προσωπικού της ΓΓ ΕΣΥΕ, με το ίδιο ακριβώς υπηρεσιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς και κεκτημένα δικαιώματα.  Επίσης πετύχαμε ο προϋπολογισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να προσαρτάται στον κρατικό προϋπολογισμό (Υπουργείο Οικονομικών) και όχι να επιχορηγείται όπως συμβαίνει στα Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Όπως γνωρίζετε, με κάθε καλή διάθεση και όρεξη για δουλειά υποδεχθήκαμε τον πρώτο Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Γεωργίου.

 

Από την πρώτη στιγμή όμως, διαφάνηκαν σοβαρά προβλήματα. Σας ενημερώσαμε τότε για αυτά και, όταν είδαμε ότι η κατάσταση δεν βελτιωνόταν, διότι δεν οφειλόταν σε εύλογα προβλήματα μίας νέας κατάστασης, αλλά δυστυχώς σε σκοπιμότητες, προχωρήσαμε και ενημερώσαμε επισήμως τον Πρόεδρο της Βουλής, τα πολιτικά κόμματα και τον Υπουργό Οικονομικών.

Ενημερώσαμε ότι το πνεύμα και το περιεχόμενο του ιδρυτικού νόμου της Αρχής υπονομεύτηκαν από τον Πρόεδρο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή λειτούργησε απομονωτικά, αντιδημοκρατικά, εξουσιαστικά, με μυστικοπάθεια και αδιαφάνεια, παραβιάζοντας το πλαίσιο συλλογικής διοίκησης και διαφανούς διαχείρισης της Αρχής.

 

Αντί διόρθωσης και συμμόρφωσης προς τον Νόμο, η κατάσταση συνέχισε να επιδεινώνεται και τελικά έφθασε να τροποποιηθεί ο ιδρυτικός Νόμος της ΕΛΣΤΑΤ, για να χωρέσει τις πρακτικές του κ. Γεωργίου, αντί ο κ. Γεωργίου να υποταχθεί στο Νόμο.

 

 Αυτά ασφαλώς είναι γνωρίσματα παρακμής της Δημοκρατίας μας.

 

Ο Σύλλογος συνέχισε τον αγώνα, έστω και εάν οι πολιτικές δυνάμεις τότε δεν ήθελαν να ακούσουν, ίσως διότι δεν άντεχαν να παραδεχθούν ότι η έξωθεν ενίσχυση του εθνικού φορέα στατιστικής υπήρξε μία μεγάλη αποτυχία στην εφαρμογή της, ίσως και γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν.

 

Πέρασε και άλλος χρόνος, στον οποίο ο Πρόεδρος είχε τη δυνατότητα να αποκαταστήσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων σε αυτή.

 

Άντ’ αυτού, η κατάσταση συνέχισε να επιδεινώνεται και άλλο, έως ότου έφθασε η ώρα της Απογραφής. Εκεί πλέον φάνηκε με τον πιο έντονο και αναμφισβήτητο τρόπο η πλήρης αποτυχία της διοίκησης Γεωργίου.

 

Παρότι οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εργάσθηκαν νυχθημερόν, με αυταπάρνηση πολλές φορές, παρότι κρατήθηκαν με προφορικές εντολές στην Υπηρεσία επί ατέλειωτες ώρες μετά τη λήξη του ωραρίου, πολλές φορές χωρίς λόγο, παρότι μετακινήθηκαν σε όποιο σημείο της Χώρας τους ζητήθηκε χωρίς προειδοποίηση, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, χωρίς προκαταβολή των εξόδων για την διενέργεια της Έρευνας Κάλυψης, χωρίς καν προετοιμασία του πολίτη για την Απογραφή, όλες αυτές οι προσπάθειες φαίνεται πως δεν απέδωσαν. Ότι θετικό έγινε, έγινε χάρις στην αυτοθυσία των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που μόχθησαν νυχθημερόν, εγκαταλείποντας τις οικογένειές τους και χρηματοδοτώντας…! σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι την Απογραφή.  

 

Και αναφερόμαστε προσωπικά στον κ. Γεωργίου, ο οποίος κατά δήλωσή του φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού αυτής καθώς:

 

 

  Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του δυστυχώς έθεσε τείχη μεταξύ του ιδίου και των υπαλλήλων της Αρχής, αποκλειόμενος σε ένα ιδιότυπο καθεστώς τεχνοκρατικού και διοικητικού απομονωτισμού. Τον απομονωτισμό αυτό τον επέλεξε ο κ. Γεωργίου παρότι ο Σύλλογος από την πρώτη στιγμή τον δέχθηκε με κάθε διάθεση συνεργασίας. Σταθερά αρνήθηκε και απέτρεψε κάθε τέτοια προσπάθεια.

 

Από την πρώτη στιγμή ο κ. Γεωργίου ήρθε σε ρήξη με άλλα Μέλη της Αρχής, μάλιστα φθάνοντας σε οξεία αντιπαράθεση με την πλειονότητα αυτών, παρότι και εκείνα διορίσθηκαν μέσω της Βουλής όπως και ο ίδιος. Προήδρευσε του συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής κατά τρόπο που οδήγησε σε πλήρη αποτυχία της λειτουργίας του. Στη συνέχεια, προκάλεσε ο ίδιος, την βεβιασμένη νομοθετική τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της Αρχής, με σκοπό και συνέπεια την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπό του. Όμως, ακόμη και μετά την επίτευξη αυτού του σκοπού, ούτε το συλλογικό όργανο συγκαλεί (για τα ζητήματα στα οποία εξακολουθεί να είναι αρμόδιο) ούτε και ο ίδιος ασκεί τις ατομικές του αρμοδιότητες κατά τρόπο αποτελεσματικό. Έχουμε δε φθάσει στο σημείο να μην γνωρίζουμε εν τέλει εάν και ποια Μέλη της Αρχής έχουν ήδη παραιτηθεί, πότε, με ποιο έγγραφο, σε ποιον απηύθυναν την παραίτησή τους και πότε θα αντικατασταθούν – τίθεται δηλαδή πια και θέμα νόμιμης συγκρότησης της Αρχής!

 

 

 

Φτάσαμε έτσι να λειτουργούμε χαοτικά, ανοργάνωτα και αναποτελεσματικά. Για πρώτη φορά εκτελέσαμε το μείζον έργο μας, την Απογραφή, χωρίς κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο (αφού παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και διαμαρτυρίες, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις μας, δεν υφίσταται ακόμη Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης), χωρίς προγραμματισμό, χωρίς πρόβλεψη, χωρίς ρυθμίσεις επί σοβαρών ζητημάτων, όπως για την διαρκή καταστρατήγηση του ωραρίου κλπ.

 

Για πρώτη φορά, δύο μήνες μετά τη λήξη της Απογραφής δεν μπορεί ακόμη να ανακοινωθεί το Αποτέλεσμά της!

 

Επίσης τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου αναφορικά με τα έξοδα μετακίνησης και τους πανηγυρισμούς της ηγεσίας της ΕΛΣΤΑΤ ακολούθησε η αθέτηση της υλοποίησης του νόμου από πλευράς Κυβέρνησης καθώς και η ανεπαρκής αντίδραση από πλευράς Προέδρου.

 

 

Η κατάσταση αυτή έχει επισημανθεί πολλές φορές από το Σύλλογο, προς τον κ. Γεωργίου και τα λοιπά Μέλη της Αρχής, προς τους αρμόδιους θεσμικούς και πολιτικούς φορείς, με έγγραφα αλλά και προφορικές διαμαρτυρίες. Επιτέλους, με αφορμή την συζήτηση για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την Απογραφή, φαίνεται πως η Βουλή άρχισε να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος, για το οποίο τόσους μήνες φωνάζουμε.

 

Καλούμε τους συναδέλφους να τηρούν αυστηρά το ωράριό τους και να μην τους πνίγουν οι ρηχές επινοήσεις αυτών, που με περισσή υπερηφάνεια εκδίδουν μεταμεσονύκτιες αποφάσεις που αποσύρουν με το φως της ημέρας.

 

Ο Σύλλογος θα κινηθεί πλέον θεσμικά και νομικά εναντίον όσων είναι συνυπεύθυνοι για τη σημερινή τραγική κατάσταση της Υπηρεσίας.

 

Παράλληλα, ο Σύλλογος θα οργανώσει την νομική υποστήριξη της προστασίας των δικαιωμάτων των μελών του, που έχουν θιγεί από τον κ. Γεωργίου.

 

Ας θεωρηθεί η παρούσα Ανακοίνωση ως η πρώτη μας ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση.

 

 

      Συνάδελφοι

 

Επειδή τα λόγια τελείωσαν, επειδή όλο αυτό το διάστημα εκπέμπουμε σήματα  κινδύνου διότι στην  ΕΛ.ΣΤΑΤ. περιορίζεται η ανεξαρτησία μας που είναι η εγγύηση για την αξιοπιστία μας, κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου γιατί η πρόθεση διάλυσης της υπηρεσίας μας είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού και οφείλεται αποκλειστικά στις υπηρεσιακές ανακολουθίες του προέδρου της.

 

Εμείς οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θέλουμε μια υπηρεσία ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  με ξεκάθαρους στόχους χρονοδιαγράμματα και αποφάσεις για το καλό της χώρας μας.

Σ’αυτή τη περίεργη περίοδο πρέπει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. να παραμείνει όρθια και να επισκευάσει τις ρωγμές που έχουν δημιουργηθεί.

 

 

 

Ζητάμε

 

 

–      (1) Την αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας μέσω του επαναπροσδιορισμού της στάσης του κ. Γεωργίου απέναντί της.

 

 

                        (2) Την άμεση ενεργοποίηση της Βουλής για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου, σύμφωνα με τον Νόμο, στη διοίκηση Γεωργίου,

 

                        (3) Την άμεση πληροφόρηση από τον κ. Γεωργίου, ως προς το ποιες παραιτήσεις Μελών της Αρχής έχουν κατατεθεί, πότε και με ποια έγγραφα, σε ποιους και τι ενέργειες έχουν γίνει επ’ αυτού, από ποιους, πότε και με ποια έγγραφα.

 

                        (4) Ο Προϋπολογισμός της ΕΛΣΤΑΤ να προσαρτάται στον κρατικό Προϋπολογισμό, όπως προβλέπεται, τόσο από τον Ιδρυτικό Νόμο της ΕΛΣΤΑΤ (Ν.3832/2010), όσο και από τον Ν.3871/2010 όπου οι Ανεξάρτητες Αρχές εντάσσονται στον στενό Δημόσιο Τομέα, και όχι να επιχορηγείται όπως γίνεται στα ΝΠΔΔ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s