Αρμοδιότητα για κρίση περί την συνδρομή λόγου παύσης Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 393/05.02.2013 έγγραφο του κ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΓΓ ΕΣΥΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι, όπως προκύπτει από το εν θέματι έγγραφό σας, κρίνετε πως η Βουλή των Ελλήνων είναι αναρμόδια να αποφασίσει περί την συνδρομή λόγου παύσης του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

 Ασφαλώς, η πεμπτουσία της θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Ανεξαρτήτων Αρχών, όπως η  ΕΛΣΤΑΤ, έγκειται στο ότι αυτές δεν εξαρτώνται κατ’ ουδένα τρόπο από την Κυβέρνηση και δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την κεντρική Διοίκηση. Κατεξοχήν, δε, εκδήλωση άσκησης εξουσίας είναι η απόφαση επιλογής και παύσης του προσώπου του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος μάλιστα δια των διαδοχικών τροποποιήσεων του ιδρυτικού αυτής νόμου (Ν. 3832/2010, Φ.Ε.Κ. Α’ 38/2010) έχει καταστεί εξαιρετικά ισχυρός, με ιδιαιτέρως εκτεταμένες και σημαντικές αρμοδιότητες, λειτουργώντας πλέον ως μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης.

 Λόγω ακριβώς της κυριαρχικής σημασίας της επιλογής του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, αυτή ρητώς ανατίθεται από τον Νόμο στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3832/2010), η οποία αποφασίζει ελεύθερα Μετά την επιλογή της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ο επιλεγόμενος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3832/2010), δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών αποτελεί εν προκειμένω εκτελεστικό όργανο προς υλοποίηση της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

 Το ίδιο ισχύει ασφαλώς στην περίπτωση κρίσης περί την συνδρομή λόγων παύσης ορισμένου προσώπου από τη θέση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε στο νομικώς αβάσιμο και πολιτικώς άτοπο η κρίση περί την διατήρηση του Προέδρου Ανεξάρτητης Αρχής και δη της ΕΛΣΤΑΤ να εξαρτάται από την προαίρεση του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών. Είναι προφανές ότι τέτοια ερμηνεία, γενόμενη δεκτή, θα είχε ως συνέπεια ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ όχι μόνο να μην είναι ανεξάρτητος προσωπικά, λειτουργικά και θεσμικά, αλλά να είναι αντιθέτως πλήρως εξαρτημένος από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών, για τη διατήρησή του στη θέση του. Ασφαλώς τούτο θα συνιστούσε εκ βάθρων ανατροπή κάθε έννοιας και προϋπόθεσης ανεξαρτησίας στη λειτουργία και διαχείριση της ΕΛΣΤΑΤ, με ό,τι τούτο συνεπάγεται και για την ανεξάρτητη εκτίμηση των δημοσίων στατιστικών μεγεθών.

 Εάν, επομένως, γινόταν δεκτό ότι η απόφαση παύσης του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ανήκει κυριαρχικά και μόνο στον Υπουργό Οικονομικών, τότε δεν θα είχε και νόημα εξ αρχής η επιλογή του από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς αυτή ανά πάσα στιγμή θα δύναται να ακυρωθεί από αντίθεση μεταξύ Υπουργού Οικονομικών, και γενικότερα Κυβέρνησης, και ΕΛΣΤΑΤ. Με την εξουσία του Υπουργού Οικονομικών να παύει τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, θα προέκυπτε προφανής σχέση εξάρτησης της ΕΛΣΤΑΤ προς την Κυβέρνηση – αυτό ακριβώς δηλαδή που επιδιώκει να αποτρέψει η ίδρυση της ΕΛΣΤΑΤ ως Ανεξάρτητης Αρχής και η ρητή πρόβλεψη στον ιδρυτικό της Νόμο ότι «η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.» (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ Ν. 3832/2010) και ότι  «η λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τον Κανονισμό της» (άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 3832/2010).

 Συνεπώς, μόνη σύμφωνη προς το Σύνταγμα και τον ιδρυτικό Νόμο της ΕΛΣΤΑΤ ερμηνεία είναι ότι ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ ασφαλώς παύεται με την έκδοση σχετικής απόφασης από το πρόσωπο που τον διόρισε (άρθρο 15 παρ.2 και άρθρο 13 παρ.3 του Ν.3832/2010), δηλαδή από τον Υπουργό Οικονομικών , μετά όμως οπωσδήποτε από επί της ουσίας κρίση και επιλογή της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Δηλαδή, η σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα είναι εκτελεστική της προαπαιτούμενης απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στην περίπτωση του διορισμού του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

 Θεωρούμε, δε, ότι ούτε ο Υπουργός Οικονομικών θα θεωρούσε αρμοδιότητά του να αποφασίσει περί την συνδρομή λόγου παύσης του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων επί του θέματος.

 Εν κατακλείδι, κατά την άποψή μας ζήτημα αρμοδιότητας και διαδικασίας δεν υφίσταται και, επομένως, σας καλούμε να προβείτε στα δέοντα ώστε να επιλυθεί άμεσα το μείζον πολιτικό, θεσμικό και λειτουργικό ζήτημα που έχει ανακύψει μετά την άσκηση ποινικής δίωξης στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ.

 Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε εκείνους προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη αυτή στην οικεία έκθεση επίδοσης.

Mε τιμή

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                         Ν.ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ                                                 Α.ΤΡΑΚΑΚΗΣ

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s