«Συμβουλές για τις φορολογικές μας υποχρεώσειςοικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)».

φορολογικος οδηγοςΣυνάδελφοι – σσες,

 

Οι πιο κάτω χρηστικές πληροφορίες-συμβουλές αφορούν τις υποχρεώσεις που έχουμε προς την Εφορία το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι το τέλος ΙΟΥΝΙΟΥ του 2014.

 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε-1

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

 • Όπως πέρσι έτσι και φέτος οι φορολογικές μας δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω taxisnet ή gsis.
 • Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων είναι μέχρι τις 30/6/2014.
 • Οι αρχικές εμπρόθεσμες και αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
 • Οι συμπληρωματικές-τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων.Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον οι αρχικές σας δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου .
 • Σε περίπτωση που εκτός από το Ε-1 πρέπει να υποβάλλετε και τα έντυπα Ε-2 (εισόδημα από ακίνητα) και Ε-3 (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα), τότε πρέπει :

Πρώτα να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε-2 και Ε-3 και αφού μεταφέρετε τα δεδομένα από αυτά τα έντυπα στους σχετικούς κωδικούς του εντύπου Ε-1 τότε και μόνο τότε μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση Ε-1.

             Άσχετα από το χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης Ε-1 (δηλαδή μέχρι 30/6/2014), ο Φόρος που ενδεχομένως προκύψει θα πληρωθεί σε 3 δίμηνες ισόποσες δόσεις. Η 1η Δόση θα πληρωθεί μέχρι 31/7/2014, η 2η δόση θα πληρωθεί μέχρι 30/9/2014 και η 3η                    Δόση θα πληρωθεί μέχρι 30/11/2014.

 • Στη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) έχουν επέλθει αρκετές και σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τη δήλωση οικον.έτους 2013 (χρήση 2012), τις οποίες θα δούμε αναλυτικά πιο κάτω.

 

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε-1

 

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 οι καινούργιοι κωδικοί είναι οι : 019-020 και 027-028, οι οποίοι δεν αφορούν τους μισθωτούς, οπότε δεν τους δίνουμε σημασία.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 οι κωδικοί 003 ή 004 που γράφουμε τον αριθμό των παιδιών που προστατεύουμε -εφόσον δεν έχουν υπερβεί τα προβλεπόμενα όρια ηλικίας- έχουν μεταφερθεί στον Πίνακα 9.                                

   Στον Πίνακα 4Α οι κωδικοί που μας αφορούν είναι οι 301 και 302.Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι οι κωδικοί αυτοί είναι ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ.Όμως, θα πρέπει να συγκρίνουμε τα ποσά που έχουν «περαστεί» σε αυτούς τους κωδικούς με τα ποσά που έχουν αναγραφεί στο ετήσιο εκκαθαριστικό αποδοχών που θα πάρουμε από την Οικονομική Διοίκηση. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ασυμφωνία μεταξύ εκκαθαριστικού αποδοχών και των προσυμπληρωμένων κωδικών, τότε πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με την Οικονομική Διοίκηση ώστε να διορθώσει το λάθος και να αποστείλει νέο διορθωμένο αρχείο στη Γ.Γ.Π.Σ.

   Στον Πίνακα 4Ε συμπληρώνουμε τα εισοδήματα που έχουμε από ακίνητα. Για να συμπληρώσουμε τους κωδικούς αυτούς θα πρέπει πρώτα να έχουμε συμπληρώσει και αποστείλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε-2. Η αλλαγή που υπάρχει φέτος στο εισόδημα από ακίνητα αφορά το πώς θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό.

               Εάν το ετήσιο εισόδημα από ακίνητα είναι μέχρι 12.000 €, τότε αυτό το ποσό φορολογείται με συντελεστή 10%. Εάν το ετήσιο εισόδημα από ακίνητα είναι πάνω από 12.000 €, τότε τα πρώτα 12.000 € φορολογούνται με 10% και τα επιπλέον με συντελεστή 33%.

   Στον Πίνακα 5 που αναφέρεται στον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, έχουμε:

              1).Τη συμπλήρωση του υποπίνακα που αφορά τις κατοικίες που χρησιμοποιήσαμε το 2013 για κύρια, πρώτη δευτερεύουσα, δεύτερη δευτερεύουσα κ.λ.π.

               Εδώ, σε αυτόν τον υποπίνακα, δεν ξεχνάμε τους αριθμούς παροχής ρεύματος της ΔΕΗ στην κύρια κατοικία, την πρώτη δευτερεύουσα και στην δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία αντίστοιχα. Τους αριθμούς παροχής ρεύματος τους βρίσκουμε στους αντίστοιχους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η συμπλήρωση των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική.

               2).Ο υποπίνακας που αφορά τα αυτοκίνητα που έχει η οικογένεια έρχεται Προσυμπληρωμένος και απλώς ελέγχουμε αν είναι σωστός.

               3). Όσοι από εσάς πληρώνετε δίδακτρα για σχολεία, τότε πρέπει να συμπληρώσετε και τον κωδικό 769.

               4). Εάν πληρώνετε δόσεις για δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά κ.λ.π., τότε τα ποσά που πληρώσαμε μέσα στο 2013 πρέπει να τα δηλώσουμε στους κωδικούς 727 και 728.

     Στον Πίνακα 6 Σε αυτόν τον πίνακα δίνουμε προσοχή στους πιο κάτω κωδικούς:

1)     Κωδικοί 659-660. Εδώ γράφουμε τη σύνταξη και τα επιδόματα της πολύτεκνης Μητέρας, τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, κέρδη από φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μέχρι 10 kw ισχύ κ.λ.π.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι επιδοτήσεις ή οι αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής ΔΕΝ θα γράφονται σε αυτούς τους κωδικούς.

2)     Κωδικοί 667-668. Εδώ γράφονται οι τόκοι από τις καταθέσεις που έχουμε σε τράπεζες του εσωτερικού.                                                                                                              

3)     Κωδικοί 657-658. Εδώ γράφουμε τα εισοδήματα που αποκτήσαμε το 2013 και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως, π.χ., η αποζημίωση λόγω απολύσεως, οι μισθοί, συντάξεις και επιδόματα των ολικώς τυφλών ή κινητικά αναπήρων άνω του 80%. Αυτά τα ποσά απαλλάσσονται από το φόρο αλληλεγγύης.

4)     Κωδικοί 661-662. Εδώ γράφουμε το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ που καταβλήθηκε μέσα στο έτος 2013

5)     Κωδικοί 433-434. Εδώ γράφονται οι φόροι που παρακρατήθηκαν σε όσους έχουν συμπληρώσει τους κωδικούς 659-660 και 667-668.

6)     Κωδικοί 811 έως και 816. Εδώ γράφουμε τα ενοίκια που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία.

7)     Κωδικοί 817 έως και 823. Εδώ γράφουμε τα ενοίκια που πληρώσαμε το 2013 για τις κατοικίες των παιδιών μας που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

8)     Κωδικοί 781-782. Εδώ γράφουμε τα ποσά που έχουμε εισπράξει από: πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κ.λ.π. Αυτοί οι κωδικοί, μας είναι χρήσιμοι γιατί μπορούμε να δικαιολογήσουμε τεκμήρια διαβίωσης.

9)     Κωδικοί 787-788. Αυτοί οι κωδικοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στην περίπτωση που τα τεκμήρια διαβίωσης είναι μεγαλύτερα από τα εισοδήματα που έχουμε εισπράξει μέσα στο έτος 2013, οπότε θα πρέπει να επικαλεσθούμε κεφάλαιο από προηγούμενα χρόνια.

                                                                                              

     Στον Πίνακα 7 δίνουμε προσοχή στους πιο κάτω κωδικούς :

 

 1. κωδικός 049. Εδώ γράφουμε το σύνολο των δαπανών που κάναμε το 2013 (ρούχα, παπούτσια, ταβέρνες, υδραυλικά, σούπερμαρκετ, ηλεκτρολόγοι, σχολές χορού, ωδεία, κομμωτήρια, συντήρηση καλοριφέρ, ασανσέρ κ.λ.π).

Το συνολικό ποσό των αποδείξεων που πρέπει να μαζέψει κάποιος για το 2013 είναι το 25% του ετήσιου εισοδήματος και επιπλέον δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποσό των 10.500 € .

 

α. Εάν κάποιος έχει 25.000 € ετήσιο εισόδημα, θα πρέπει να μαζέψει 25.000Χ25% =6.250 € σε αποδείξεις.

β. Εάν σε μια οικογένεια ο σύζυγος έχει 30.000 € εισόδημα και η σύζυγος 30.000 € εισόδημα (και οι δύο από μισθωτές υπηρεσίες), τότε το συνολικό ποσό των αποδείξεων που θα γραφεί στον κωδικό 049 είναι 10.500 παρά το γεγονός ότι (30.000+30.000)χ25%=15.000 €..

γ. Εάν σε μια οικογένεια ο/η σύζυγος έχει εισόδημα 20.000 € από μισθωτές υπηρεσίες και ο άλλος έχει εισόδημα 30.000 € από ελευθέριο επάγγελμα, τότε στον κωδικό 049 γράφουμε 20.000 χ 25%=5.000 €.

 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές θα πρέπει:

 

   1. να έχουν γίνει εντός Ελλάδας ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   2. να γραφούν στον κωδικό 049 με την ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ δήλωση και όχι με την εκπρόθεσμη ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση και

   3. τα εισοδήματα να προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες ή από γεωργικό εισόδημα.

  

 1. Κωδικοί 051-052. Εδώ γράφουμε τις ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες που κάναμε μέσα στο 2013. Σε αυτούς τους κωδικούς ανοίγει πλαίσιο διαλόγου όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία που μας ζητάει. Έτσι, θα πρέπει να περάσουμε τα στοιχεία από κάθε ιατρική ή νοσοκομειακή απόδειξη που έχουμε.

 

3. Στον Πίνακα 7 δεν υπάρχουν πλέον κωδικοί για τους τόκους από στεγαστικά δάνεια καθώς και οι κωδικοί για ασφάλιστρα ζωής ή υγείας.

 

Στον Πίνακα 8.

 

Οι κωδικοί που μας αφορούν, από φέτος είναι ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ.

 

Στον Πίνακα 9 γράφουμε τα ανήλικα παιδιά μας ή τα παιδιά που σπουδάζουν μέχρι 25 ετών.

               Στον πίνακα αυτό γράφουμε το Α.Μ.Κ.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί, καθώς και τον Α.Φ.Μ. για τα παιδιά που έχουν υπερβεί το 18ο έτος.

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε-9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΧΡΗΣΗ 2013).

 

 1. Η δήλωση Ε-9 είναι ξεχωριστή ηλεκτρονική εφαρμογή και η καταληκτική της ημερομηνία είναι η 30η Μαΐου 2014 (30-5-2014) .
 2. Δήλωση Ε-9 υποβάλλουμε όταν:

 

α. Έχει μεταβληθεί εντός του 2013 η περιουσιακή μας κατάσταση.

β. Έχει μεταβληθεί εντός του 2013 η οικογενειακή μας κατάσταση.

           γ. όταν εντός του 2013 έχει μεταβληθεί και η οικογενειακή και η περιουσιακή μας κατάσταση

         δ..Όσοι τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους με το νόμο 3943/2010 (Νόμος   Μπιρμπίλη) και δεν τους δήλωσαν στο Ε-9 πέρυσι (διότι δεν ήταν υποχρεωμένοι).

 

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε-9 ΑΠΟ 1-1-2014 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4254/2014 που ψηφίσθηκε στις 7-4-2014, όταν μεταβάλλεται η ακίνητη περιουσία μας (Αγορά, Πώληση, Κληρονομιά, Διαθήκη, Γονική Παροχή κ.λ.π.), τότε είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε δήλωση Ε-9 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου.

Ειδικά για τα συμβόλαια που έχουν συνταχθεί από 1/1/2014 έως και 31/5/2014 η δήλωση Ε-9 θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.

 

Τέλος, επειδή δεν είναι δυνατό να αναλυθούν και να επεξηγηθούν όλα τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση των φορολογικών σας δηλώσεων, καθώς και για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον συνάδελφο Κ. Σκορδά στα εσωτερικά τηλέφωνα 2278 και 2910.  

 

               

Advertisements

2 thoughts on “«Συμβουλές για τις φορολογικές μας υποχρεώσειςοικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)».

 1. Αυτό που γράφετε στο παράδειγμα β για τον κ.α. 049 δεν εφαρμόσθηκε κατά την εκκαθάριση Ε1ζευγαριού συνταξιούχων με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
  Εισόδημα 50.770 ο σύζυγος και 16.842 η σύζυγος ,δήλωσαν στον κ.α.049 το ποσόν των 10.550 ευρώ και επιμερίσθηκε κατά την εκκαθάριση ποσόν 7.922 στον σύζυγο και 2.628 στη σύζυγο.
  Η διαφορά 2.577 ευρώ του συζύγου ( 10.500 το ανώτατο όριο για τόν σύζυγο μείον 7.922 ) και 1.582 της συζύγου
  ( 4.210 που είναι το 25% για τη σύζυγο μείον 2.628 ευρώ ) επί 22% = 567 ευρώ ποινή για τον σύζυγο και 348 ευρώ ποινή για τη σύζυγο που τους καταλογίσθηκε κατά την εκκαθάριση και πρέπει να την πληρώσουν.
  Σημειωτέον ότι είχαν συγκεντρώσει αποδείξεις που κάλυπταν το 25% του συνολικού ποσού του εισοδήματός τους ,αλλά θεώρησαν και αυτοί , όπως γράφετε και εσείς , ότι το ανώτατο όριο είναι τα 10.500 ευρώ ( Ν.4110/2013 άρθρο 1 : Οι δαπάνες λογίζονται συνολικά και για τους 2 συζύγους κλπ )

 2. Σήμερα, το ζευγάρι του σχολίου μου 6.7.2014 , με τροποποιητική του Ε1 αύξησε κατά 5.οοο ευρώ τον κ.α. 049 και η νέα εκκαθάριση δεν έχει την ποινή των 567 και 348 ευρώ αντίστοιχα.
  Ως εκ τούτου στο παράδειγμα β για τον κ.α. 049 το συνολικό ποσόν των αποδείξεων που θα αναγραφεί είναι 15.000 ( 60.000 Χ 25% ) και όχι 10.500 ,προκειμένου για την αποφυγή της ποινής ( μείωση έκπτωσης αποδείξεων το αναγράφουν )
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s