« Συμβουλές για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις φορολογικού έτους 2014 (χρήση 2014)»

Συνάδελφοι-σες,

 

Οι πιο κάτω χρηστικές πληροφορίες-συμβουλές αφορούν τις υποχρεώσεις που έχουμε προς την εφορία το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι το τέλος ΙΟΥΝΙΟΥ του 2015.

κατάλογος 

 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε-1

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

 • Ø Όπως πέρσι έτσι και φέτος οι φορολογικές μας δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω taxisnet ή gsis.
 • Ø Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων είναι μέχρι τις 30/6/2015.
 • Ø Όλες οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
 • Ø Σε περίπτωση που εκτός από το Ε-1 πρέπει να υποβάλλετε και τα έντυπα Ε-2(εισόδημα από ακίνητα) και Ε-3 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα), τότε πρέπει :

     Πρώτα να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε-2 και Ε-3 και αφού μεταφέρετε τα δεδομένα από αυτά τα έντυπα στους σχετικούς κωδικούς του εντύπου Ε-1 τότε και μόνο τότε μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση Ε-1.

► Άσχετα από τον χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης Ε-1(δηλαδή μέχρι 30/6/2015) , ο Φόρος που ενδεχομένως προκύψει θα πληρωθεί σε 3 δίμηνες ισόποσες δόσεις. Η 1η Δόση θα πληρωθεί μέχρι 31/7/2015,η 2η δόση θα πληρωθεί μέχρι 30/9/2015 και η 3η     Δόση θα πληρωθεί μέχρι 30/11/2015.

 • Ø Στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2014 (χρήση 2014) έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές σε σχέση με τη δήλωση οικον.έτους 2014(χρήση 2013) τις οποίες θα τις δούμε αναλυτικά πιο κάτω.

 

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε-1

 

Στον Πίνακα 1 έχουν προστεθεί κουτάκια όπου πρέπει να γράψουμε το Α.Μ.Κ.Α. τόσο του

υπόχρεου όσο και της συζύγου του. Στη πράξη μας ζητάει να συμπληρώσουμε τα Α.Μ.Κ.Α.» στην εικόνα όπου γίνεται επιβεβαίωση των στοιχείων μας.

 

Στον Πίνακα 4Α οι κωδικοί που μας αφορούν είναι οι 301 και 302.Οι κωδικοί αυτοί είναι ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ. Όμως θα πρέπει να συγκρίνουμε τα ποσά που έχουν <<περαστεί>> σε αυτούς τους κωδικούς, με τα ποσά που έχουν αναγραφεί στο ετήσιο εκκαθαριστικό αποδοχών που θα πάρουμε από την Οικονομική Διοίκηση.Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ασυμφωνία μεταξύ του εκκαθαριστικού αποδοχών και των προσυμπληρωμένων κωδικών τότε πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με την Οικονομική Διοίκηση ώστε να διορθωθεί το λάθος.

Οι κωδικοί που αφορούν τον φόρο που αναλογεί, είτε τον φόρο που παρακρατήθηκε [313-314] και [315-316] οι οποίοι μέχρι πέρισυ γράφονταν στην τελευταία σελίδα του Ε-1 στον Πίνακα 8 φέτος μεταφέρθηκαν στην μπροστινή σελίδα του Ε-1 στον Πίνακα 4 Α.Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς [333-334] που αφορούν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Εάν κάποιος από εσάς πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για εξαγορά στρατιωτικής θητείας ή αναγνώριση πλασματικών χρόνων τότε στους κωδικούς 351-352 γράφει τα ποσά που κατέβαλε εντός του έτους 2014 για αυτές τις περιπτώσεις.

 

Στον Πίνακα 4Δ1 Στον πίνακα αυτό προσέχουμε τους κωδικούς 667-668 όπου γράφουμε το ποσό των μικτών τόκων που έχουμε από καταθέσεις σε τράπεζες. Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουμε παράθυρο και να δούμε «τι μας έχουν περάσει» οι τράπεζες.
Στους κωδικούς 675-676 γράφουμε τον φόρο που παρακρατήθηκε στους τόκους καταθέσεων.

Στον Πίνακα 4Δ2 συμπληρώνουμε τα εισοδήματα που έχουμε από ακίνητα. Για να συμπληρώσουμε τους κωδικούς αυτούς θα πρέπει πρώτα να έχουμε συμπληρώσει και αποστείλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε-2.Το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων θα φορολογηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Εάν το ετήσιο εισόδημα από ακίνητα είναι μέχρι 12.000 Ευρώ τότε αυτό το ποσό φορολογείται με συντελεστή 11%. Εάν το ετήσιο εισόδημα από ακίνητα είναι πάνω από 12.000 Ευρώ τότε τα πρώτα 12.000 Ευρώ φορολογούνται με 11% και τα επιπλέον με συντελεστή 33%.

 

Στον Πίνακα 5 που αναφέρεται στον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, έχουμε:

 

1)Τη συμπλήρωση του υποπίνακα που αφορά τις κατοικίες που χρησιμοποιήσαμε το 2014 για κύρια,πρώτη δευτερεύουσα,δεύτερη δευτερεύουσα κ.λ.π.

Εδώ σε αυτόν τον υποπίνακα δεν ξεχνάμε τους αριθμούς παροχής ρεύματος της ΔΕΗ στην κύρια κατοικία, την πρώτη δευτερεύουσα και στην δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία αντίστοιχα. Τους αριθμούς παροχής ρεύματος τους βρίσκουμε στους αντίστοιχους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η συμπλήρωση των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική.

2)Ο υποπίνακας που αφορά τα αυτοκίνητα που έχει η οικογένεια έρχεται       Προσυμπληρωμένος και απλώς τον ελέγχουμε αν είναι σωστός.

3) Όσοι από εσάς πληρώνετε δίδακτρα για σχολεία τότε πρέπει να συμπληρώσετε και τον κωδικό 769.

4) Εάν πληρώνετε δόσεις για να πληρώσετε δάνεια οποιασδήποτε μορφής τότε τα ποσά που πληρώσαμε μέσα στο 2014 πρέπει να τα δηλώσουμε στους κωδικούς 727 και 728.

               Στις φετινές δηλώσεις στους κωδικούς αυτούς μας δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουμε

               παράθυρο όπου θα βλέπουμε τι ποσά έχουμε πληρώσει μέσα στο 2014 για την                   αποπληρωμή των δανείων αυτών.                        

                    

Στον Πίνακα 6 σε αυτόν τον πίνακα δίνουμε προσοχή στους πιο κάτω κωδικούς:

 • 1) Επειδή η συμπλήρωση των κωδικών 659-660, 619-620, 617-618, 433-434, και 613-614 εξαρτάται από το εάν για τα εισοδήματα των περιπτώσεων αυτών υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση, υπόκεινται ή όχι σε εισφορά αλληλεγγύης γι’ αυτό σας συνιστούμε να ανατρέξετε στην σελίδα 37 του βιβλίου οδηγιών του ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ το οποίο και σας επισυνάπτουμε.
 • 2) Κωδικοί 661-662. Εδώ γράφουμε το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ που καταβλήθηκε μέσα στο έτος 2014.
 • 3) Κωδικοί 811 έως και Εδώ γράφουμε τα ενοίκια που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία.
 • 4) Κωδικοί 817 έως και 823. Εδώ γράφουμε τα ενοίκια που πληρώσαμε το 2014 για τις κατοικίες των παιδιών μας που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εσωτερικού.
 • 5) Κωδικοί 781-782. Εδώ γράφουμε τα ποσά που έχουμε εισπράξει από: πώληση περιουσιακών στοιχείων, δανείων, δωρεών κ.λ.π. Αυτοί οι κωδικοί μας είναι χρήσιμοι γιατί μπορούμε να δικαιολογήσουμε τεκμήρια διαβίωσης. Εδώ θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι εάν συμπληρώσουμε τους κωδικούς αυτούς τότε στο τέλος της φορολογικής μας δήλωσης και λίγο πριν την οριστική υποβολή θα μας ζητήσει το «σύστημα» πληροφορίες που θα έχουν σχέση με τα ποσά που έχουμε αναγράψει στους κωδικούς αυτούς.
 • 6) Κωδικοί 787-788. Αυτοί οι κωδικοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στην περίπτωση που τα τεκμήρια διαβίωσης είναι μεγαλύτερα από τα εισοδήματα που έχουμε εισπράξει μέσα στο έτος 2014 οπότε θα πρέπει να επικαλεσθούμε κεφάλαιο από προηγούμενα χρόνια. Σας επισυνάπτουμε ένα βοηθητικό « εξελόφυλλο» όσον αφορά το θέμα αυτό.

                                                                                              

Στον Πίνακα 7 δίνουμε προσοχή στους πιο κάτω κωδικούς :

 

 1. Κωδικός 049. Εδώ γράφουμε το σύνολο των δαπανών που κάναμε το 2014 (ρούχα, παπούτσια, ταβέρνες, υδραυλικά, σούπερμαρκετ, ηλεκτρολόγοι, σχολές χορού, ωδεία, κομμωτήρια, συντήρηση καλοριφέρ, ασανσέρ κ.λ.π).

   Το συνολικό ποσό των αποδείξεων που πρέπει να μαζέψει κάποιος για το 2014 είναι το 10% του ετήσιου εισοδήματος και επιπλέον δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποσό των 10.500 Ευρώ.

 

α. Εάν κάποιος έχει 25.000 € ετήσιο εισόδημα, θα πρέπει να μαζέψει 25.000Χ10% =2.500€ σε αποδείξεις.

β. Εάν σε μια οικογένεια ο/η σύζυγος έχει εισόδημα 20.000 Ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και ο άλλος έχει εισόδημα 30.000 Ευρώ από ελευθέριο επάγγελμα τότε στον κωδικό 049 γράφουμε 20.000 χ 10%=2.000 Ευρώ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές θα πρέπει:

α.να έχουν γίνει εντός Ελλάδας

β.να γραφούν στον κωδικό 049 με την ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ δήλωση και

όχι με την εκπρόθεσμη ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση

γ.Τα εισοδήματα να προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες ή από γεωργικό εισόδημα

  

 1. Κωδικοί 051-052. Εδώ γράφουμε τις ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες που κάναμε

   μέσα στο 2014. Σε αυτούς τους κωδικούς ανοίγει πλαίσιο διαλόγου όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία που μας ζητάει. Έτσι θα πρέπει να περάσουμε τα στοιχεία από κάθε ιατρική ή νοσοκομειακή απόδειξη που έχουμε.

 • Ø Εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι κωδικοί για τους τόκους από στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία καθώς και οι κωδικοί για ασφάλιστρα ζωής ή υγείας έχουν καταργηθεί εδώ και δύο χρόνια.

 

Στον Πίνακα 8 γράφουμε τα ανήλικα παιδιά μας ή τα παιδιά που σπουδάζουν μέχρι 25 ετών. Επίσης, γράφουμε το Α.Μ.Κ.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί καθώς και το Α.Φ.Μ. για τα παιδιά που έχουν υπερβεί το 18ο έτος.

 

 

 1. B. ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε-9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΧΡΗΣΗ 2014)

 

 1. Η δήλωση Ε-9 είναι ξεχωριστή ηλεκτρονική εφαρμογή και η καταληκτική ημερομηνία είναι   η 30η Ιουνίου 2015 (30-6-2015).
 2. Δήλωση Ε-9 υποβάλλουμε όταν:

 

 

α. Έχει μεταβληθεί εντός του 2014 η περιουσιακή σας κατάσταση

β. Έχει μεταβληθεί εντός του 2014 η οικογενειακή σας κατάσταση

γ. Όταν εντός του 2014 έχει μεταβληθεί και η οικογενειακή και η περιουσιακή σας κατάσταση

      

        

       ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε-9 ΑΠΟ 1-1-2014 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4254/2014 που ψηφίσθηκε στις 7-4-2014, όταν μεταβάλλεται η ακίνητη περιουσία μας (Αγορά, Πώληση, Κληρονομιά, Διαθήκη, Γονική Παροχή κ.λ.π.) τότε είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε δήλωση Ε-9 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου.

Ειδικά για τα συμβόλαια που έχουν συνταχθεί από 1/1/2014 έως και 31/12/2014 η δήλωση Ε-9 θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.

Επίσης, μεταβολές που έχουν γίνει στην ακίνητη περιουσία μας από 1/1/2015 έως και 31/5/2015 θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε-9 μέχρι τις 30-6-2015.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ε-9 θα σας είναι πολύ χρήσιμη και κατατοπιστική η εγκύκλιος ΠΟΛ 1237/11-11-2014 την οποία και σας επισυνάπτουμε.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Επειδή ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων είστε υποχρεωμένοι να διεκπεραιώσετε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

          

  

Τέλος επειδή δεν είναι δυνατό να αναλυθούν και να επεξηγηθούν όλα τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση των φορολογικών σας δηλώσεων καθώς και για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον συνάδελφο Κ. Σκορδά στα εσωτερικά τηλέφωνα 2278 και 2910.  

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s