ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κύριε Πρόεδρε,

 

Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου εργαζομένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή δύναμη και επιτυχία.

κατάλογος

Όπως γνωρίζετε η ΕΛ.ΣΤΑΤ. αποτελεί σημαντική δημόσια υπηρεσία για την άσκηση της πολιτικής διότι απεικονίζει ή πρέπει να απεικονίζει, στα στοιχεία που παράγει, την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας και του λαού της. Ως εργαζόμενοι που παράγουμε τη στατιστική πληροφορία, με την επίγνωση ότι πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό, ενδιαφερόμαστε για την ποιότητά του.

 

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με την προηγούμενη διοικητική πρακτική, την αυθαιρεσία, τον αυταρχισμό και την κατάχρηση εξουσίας που τροφοδοτούσε τον εργασιακό πόλεμο με το προσωπικό.

 

Σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να εκθέσουμε ορισμένα από τα θέματα και προβλήματα που αφορούν τόσο στη λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όσο και στη διαδικασία παραγωγής της στατιστικής πληροφορίας.

 

Α. Θεσμικά Ζητήματα

 

Θεωρούμε υψίστης σημασίας τη συμβολή σας κατά τη ρύθμιση θεσμικών ζητημάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:

 

 

 • Συνταγματική κατοχύρωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα της Συνταγματικής κατοχύρωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με την ευκαιρία θα πρέπει να επανεξετασθεί το νομικό πλαίσιο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εστιάζοντας σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας της Αρχής.

 

 • Ουσιαστική Ανεξαρτησία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Να περιφρουρηθεί η ανεξαρτησία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από κάθε είδους παρέμβαση από όπου και εάν προέρχεται (εσωτερικό-εξωτερικό, κυβέρνηση ή δανειστές).

 

 • Οργανόγραμμα

Η προηγούμενη Διοίκηση, παραβίαζε τη νόμιμη υποχρέωση για έκδοση οργανογράμματος, που αποτελούσε απόρρητο θέμα διαβούλευσης επιλεκτικών μελών της ιεραρχίας. Θεωρούμε ότι η αρχή της διαφάνειας επιτάσσει τη δημόσια διαβούλευση του νέου οργανογράμματος μεταξύ ιεραρχίας και υπαλλήλων. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη δήλωσή σας στη συνάντηση που είχαμε να τεθεί σε διαβούλευση το θέμα του οργανογράμματος και με την συμμετοχή του Πανελληνίου Συλλόγου. Τότε θα σας θέσουμε το σύνολο των προτάσεών μας για την οργανωτική και λειτουργική δομή της υπηρεσίας μας.

 

 • Διοικητική Λειτουργία

Αποκατάσταση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και της χρηστής διοίκησης αφού τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει ως εργαζόμενοι τον αυταρχισμό, την κατάχρηση εξουσίας ,την αυθαιρεσία και τις πειθαρχικές διώξεις ερμηνεύοντας την θεσμοθέτηση της ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας μας ως παραχώρηση φεουδαρχικών προνομίων.

 

 • Λειτουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής (GPAC) συστάθηκε μετά από απαίτηση των δανειστών και στο παρελθόν λειτούργησε κάτω από καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας σαν υποστηρικτικός μοχλός του κ. Γεωργίου στις δικαστικές του εκκρεμότητες. Μεταξύ άλλων, συνεδρίαζε κάτω από καθεστώς πλήρους μυστικότητας, στις Εκθέσεις της απουσίαζαν τα ονόματα των συμμετεχόντων και οι Ημερήσιες Διατάξεις των συνεδριάσεων, ζητούσε επίμονα να παρέμβει η Ελληνική Κυβέρνηση στο έργο της Ελληνικής δικαιοσύνης με απαξιωτικές μάλιστα αναφορές, απέκρυψε την επικοινωνία του Συλλόγου εργαζομένων μαζί της κ.α.

Η διατήρησή της, που ήταν και πάλι απαίτηση των δανειστών, αποτελεί συμβολισμό υποτέλειας και παράγοντα ενίσχυσης της καχυποψίας που υπάρχει στην Ελληνική κοινωνία για την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στο βαθμό που δεν είναι δυνατή η άμεση κατάργησή της πρέπει η λειτουργία της να γίνεται κάτω από καθεστώς πλήρους διαφάνειας και οι εκθέσεις της να συντάσσονται αφού η Επιτροπή έρθει σε επαφή με όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί της. Προϋπόθεση είναι να κοινοποιούνται έγκαιρα σε όλους οι συνεδριάσεις της ώστε να έχουν το χρόνο όσοι φορείς ή πρόσωπα το επιθυμούν να έρθουν σε συνάντηση μαζί της.

 

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, η οποία προβλέπεται στην τελευταία αναθεώρηση του Νόμου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ζητάμε τη θεσμοθετημένη συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στην Επιτροπή, αφού η προηγούμενη Διοίκηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. φρόντισε με νομοθετική παρέμβαση να αποβληθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, διότι δεν άντεχε στην ιδέα και της παραμικρής διαφωνίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή εκπροσωπούνται φορείς, όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ, και δεν εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., που είναι καθημερινοί διαχειριστές και γνώστες των αναγκών των χρηστών. Προσδοκούμε ότι σε αντίθεση με το παρελθόν ο ρόλος της, έστω και συμβουλευτικός, θα είναι περισσότερο ουσιαστικός και οι φορείς που την απαρτίζουν να ασχοληθούν σοβαρά με το έργο της. Τέλος, πιστεύουμε ότι οι κοινωνικοί φορείς δεν εκπροσωπούνται επαρκώς.

 

 

Β. Ζητήματα Προσωπικού

 

Σας θέτουμε υπόψη σας ορισμένα από τα θέματα που κατά την άποψη του Πανελληνίου Συλλόγου χρήζουν ρύθμισης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας μας, αλλά και η καθημερινότητα των συναδέλφων:

 

 

 • Ίση Οικονομική μεταχείριση

Να εξισορροπηθούν οι διαφορές στις οικονομικές απολαβές μεταξύ των νέων συναδέλφων (από μετατάξεις, νεοπροσληφθέντες) και των παλαιοτέρων, οι οποίες προέρχονται από την καταβολή της προσωπικής διαφοράς. Παρότι οι νέοι συνάδελφοι ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όμοια με τους παλαιοτέρους καθήκοντα, υπάρχει μισθολογική διάκριση μεταξύ τους. Αυτή η διάκριση παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Ως εκ τούτου, αυτό το σοβαρό ζήτημα μπορεί να επιλυθεί, όπως έχει ήδη συμβεί και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

 

 • Προσλήψεις

Η συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων, έχει δημιουργήσει μεγάλα κενά, δυσλειτουργίες και επιβάρυνση του υπάρχοντος προσωπικού. Οι μετατάξεις και προσλήψεις νέων συναδέλφων, έφεραν μια ανάσα και ανανέωση στην Υπηρεσία, ωστόσο καθώς υπάρχει σταθερή εκροή λόγω συντάξεων, θα πρέπει να προγραμματισθούν προσλήψεις προσωπικού από ειδικότητες, λαμβάνοντας με προσοχή υπόψη τις επιμέρους ανάγκες των Δ/νσεων και των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών, καθώς και τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις και τις τάσεις της εποχής που ζούμε.

 

 • Μετακινήσεις Προσωπικού

Να γίνονται βάσει τεκμηριωμένων εισηγήσεων και απαιτήσεων με δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες και σύμφωνα με κριτήρια, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της Υπηρεσίας με σεβασμό όμως στην οντότητα του υπαλλήλου (π.χ. ανοιχτή δημοσίευση των θέσεων προς πλήρωση, εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους και επιλογή βάση πραγματικών αναγκών). Απαραίτητη επίσης η εκ των προτέρων διαβούλευση με την Δ/νση όπου υπηρετεί ο υπό μετακίνηση υπάλληλος.

 

 • Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ)

Από τις 50 Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών, η ΥΣΝ Θεσσαλονίκης είναι Διεύθυνση, 17 ΥΣΝ είναι Τμήματα και 32 ΥΣΝ Αυτοτελή Γραφεία. Οι 32 προϊστάμενοι των Αυτοτελών Γραφείων ενώ έχουν όλες τι ευθύνες και τα καθήκοντα του προϊσταμένου τμήματος δεν παίρνουν επίδομα θέσης ευθύνης γιατί στο ισχύον μισθολόγιο δεν προβλέπονται αυτοτελή γραφεία. Με τον καινούργιο Οργανισμό προτείνουμε να γίνει αναβάθμιση των αυτοτελών γραφείων σε τμήματα. Ακόμη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζουν αρκετά περιφερειακά γραφεία αλλά και η έλλειψη υποδομών.

Επιπλέον, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα της γρήγορης και ουσιαστικής αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με βλάβες και επιδιορθώσεις Η/Υ και περιφερειακών συσκευών, καθώς και με ζητήματα συντηρήσεων, τεχνικής υποστήριξης και υποδομών στα γραφεία των ΥΣΝ. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι στέλνονται στην Κ.Υ. για επιδιόρθωση οι υπολογιστές που έχουν υποστεί βλάβη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε καθυστερήσεις στο στατιστικό έργο, σε κόστος και σε διοικητική επιβάρυνση.

 

 • Επιμόρφωση Προσωπικού

Η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού είναι πρωταρχικής σημασίας σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Το προσωπικό πρέπει να επιμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει ακριβώς τις ανάγκες σε εξειδίκευση και να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των τεχνικών μέσων, καθώς η εποχή μας δίνει τη δυνατότητα να δουλεύουμε λιγότερο και να παράγουμε περισσότερο. Η επιμόρφωση σε βασικά εργαλεία (π.χ. Excel, στατιστικά πακέτα ανάλυσης, Business Ιintelligence (ΒΙ), παρουσιάσεις) που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της καθημερινής μας εργασίας, θα πρέπει να γενικευθεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων της Υπηρεσίας να είναι σε θέση να χειριστεί με άνεση ορισμένα βασικά προγράμματα, για την επιλογή των οποίων θα πρέπει να υπάρχει μια κεντρική πολιτική και απόφαση.

 

Ιδιαίτερα για το ΒΙ θα πρέπει να γίνουν άμεσα κύκλοι σεμιναρίων, αφού η εκπαίδευση του προσωπικού περιορίστηκε σε δύο τρίωρα σεμινάρια και υπάρχουν ακόμη εύλογα προβλήματα και ασάφειες.

Συχνά ο φόρτος των υπαλλήλων ή τα αντικείμενα που χειρίζονται είναι τόσο απαιτητικά, που δεν υπάρχει δυνατότητα απουσίας από τα καθήκοντα ούτε για λίγες μέρες. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε να αναπτυχθούν κάποια (επαναλαμβανόμενα) σεμινάρια εντός της Υπηρεσίας σε θεματολογία που αφορά μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων, τα οποία θα μπορούσαν να είναι ολιγόωρα εντός του καθημερινού ωραρίου, ώστε να μην αποκλείεται κανείς λόγω αντικειμένου από τη μάθηση (σχετική καλή πρακτική αποτελούν τα μαθήματα αγγλικών {tailor made} που πραγματοποιήθηκαν πέρσι στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κάτι εξίσου ενδιαφέρον που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί περισσότερο συστηματικά στην Υπηρεσία, είναι η εκπαίδευση μεταξύ των συναδέλφων, η μετάδοση της γνώσης από τον ένα στον άλλο.

 

Η επιμόρφωση του προσωπικού, μπορεί να γίνει σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και άλλους επιστημονικούς φορείς της χώρας, οι οποίοι είχαν εξοβελιστεί από την προηγούμενη διοίκηση προς χάρη αδρά αμειβόμενων ξένων εμπειρογνωμόνων, κάποιοι εκ των οποίων φιγουράρουν και ως οικονομικοί υποστηρικτές του προηγούμενου Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

 

    Γ. Ζητήματα Κοινωνικής Μέριμνας

 

 • Συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος εδώ και πολλά χρόνια, έχει συνάψει συμβόλαιο υγειονομικής ασφάλειας, το οποίο μάλιστα επιδοτούσε και το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εισφορές των συναδέλφων κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης στην Οικονομική Διοίκηση, παρακρατούνταν από τη μισθοδοσία τους. Όμως στις 4/6/2013, η Προϊσταμένη της Οικονομικής Διοίκησης δρώντας μονομερώς, αρνήθηκε την ανανέωση της παρακράτησης μέσω της μισθοδοσίας των εισφορών που αφορούν την ιδιωτική υγειονομική ασφάλεια, με το εξής πρωτοφανές επιχείρημα: «…δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση διάταξης νόμου που να υποχρεώνει την Υπηρεσία, έστω και έμμεσα, για την αποδοχή του αιτήματος αυτού… Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η αποδοχή του αιτήματος». Από την απάντηση αυτή βεβαίως, δεν προκύπτει να υπάρχει καμία διάταξη που να απαγορεύει στη Διοίκηση να ικανοποιήσει το αίτημά μας. Άλλωστε, σύμφωνα με νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας (Σ.τ.Ε.) επισημαίνεται μεταξύ άλλων, για την Αρχή της Νομιμότητας ότι: «…η Διοίκηση μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που δεν απαγορεύεται από τους κανόνες ή δεν αντίκειται σε αυτούς…». Συνεπώς, θεωρούμε εξαιρετικής προτεραιότητας την παρακράτηση των εισφορών, μέσω της μισθοδοσίας, για την ιδιωτική υγειονομική ασφάλεια των συναδέλφων.

 

 

 • Ιατρός εργασίας

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διέθετε μόνιμο ιατρό υπηρεσίας έως το 2013, που επέστρεψε στην οργανική του θέση και δεν αντικαταστάθηκε. Η προηγούμενη Διοίκηση, σύναψε σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία από τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) που δεν μπορεί να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες των συναδέλφων. Επιθυμούμε, να μην στερούνται τις καθημερινές υπηρεσίες του ιατρού εργασίας οι συνάδελφοί μας, όπως σχετικοί νόμοι και διάταγμα επιβάλλουν (ενδεικτικά αναφέρουμε Ν.4144/2013, 3996/2011, 3850/2011, 2224/1994, Ν.1568/95, Π.Δ. 16,17/1996 κλπ). Προτείνουμε λοιπόν, να προβλεφθεί στο υπό κατάρτιση νέο οργανόγραμμα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οργανική θέση ιατρού εργασίας.

 

 • Παιδικός Σταθμός

Η Υπηρεσία μας διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία παιδικού σταθμού, οι οποίες θα πρέπει να αναφερθεί ότι συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε., οι οποίες θα  διευκόλυναν τις οικογένειες των συναδέλφων με μικρά παιδιά. Ο παιδικός σταθμός όμως ποτέ δεν λειτούργησε και οι εγκαταστάσεις ερειπώνονται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος. Το ζήτημα της λειτουργίας του παιδικού σταθμού, θα πρέπει να τεθεί σε νέα βάση, με καταγραφή εκ νέου των αναγκών και να αναζητηθούν λύσεις έτσι ώστε να λειτουργήσει επιτέλους και ο παιδικός σταθμός.

 

 

     Δ. Ζητήματα Καθημερινότητας

 

 • Ωράριο

Ο τρόπος τήρησης του ωραρίου, δεν πρέπει να αποτελεί βρόγχο για τους υπαλλήλους όταν δεν παραβιάζεται ο σκοπός της τήρησης του οκταώρου.

 

 • q Αναγνωρίζουμε την ευελιξία της ελαστικής προσέλευσης, εντούτοις ολιγόλεπτες υπερβάσεις του ελαστικού ωραρίου είναι ανθρώπινο να συμβούν. Σ’ αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι δεν θα διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας αν δοθεί η δυνατότητα αναπλήρωσης αυτών των λίγων λεπτών έως τρεις ώρες μηνιαίως.

 

 • q Υπάρχουν πολύ λίγες ειδικές περιπτώσεις, που συνάδελφοι αποχωρούν πρόωρα έως 15 λεπτά την ημέρα, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και δεν τους δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του οκταώρου τους. Σ’ αυτές τις λίγες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήσεώς τους, προτείνουμε να επεκταθεί η υπάρχουσα ελαστικότητα πριν την έναρξη του ωραρίου τους.

 

 • q Δίωρες διευκολύνσεις. Η πρωτοβουλία σας για τις δίωρες διευκολύνσεις – να λαμβάνονται και ανά ώρα – ικανοποίησε το σύνολο των υπαλλήλων. Παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο σε περίπτωση μη χρήσης των δίωρων διευκολύνσεων αυτές να συμψηφίζονται με τις τυχόν καθυστερήσεις.

 

 

 

 • Σεβασμός και αλληλεγγύη σε βασικές ανάγκες του προσωπικού

Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, είναι να απορριφθούν στείρες γραφειοκρατικές πρακτικές, που δεν είναι ξεκάθαρο ποιους στόχους υπηρετούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κλείσιμο της κεντρικής εισόδου στις 17.30, τη στιγμή που στο κτήριο εργάζονται αρκετοί συνάδελφοι μέχρι αργά τη νύχτα, λόγω υπερωριακής (και μη) απασχόλησης. Το μέτρο αυτό ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους, αφού πρέπει να κάνουν το γύρο του κτιρίου μέσα στη νύχτα, καθώς αρκετοί συνάδελφοι (κυρίως γυναίκες) μετακινούνται με τη συγκοινωνία. Η δικαιολογία ότι πρόκειται για θέμα φύλαξης του κτιρίου δεν κρίνεται ικανοποιητική ούτε επαρκής.

 

 • Ειδικές υπηρεσιακές άδειες

Σχετικά με τη χορήγηση ειδικών υπηρεσιακών αδειών, ο νόμος (4325/2015, άρθρο 10) προβλέπει: «Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες το έτος. Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 75% του ισχύοντος για αυτόν ημερήσιου ωραρίου». Η Διοίκηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προέβη σε μια ερμηνευτική προσέγγιση, προδήλως παράνομη και καταχρηστική, θέτοντας ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ειδικής άδειας τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε υπερωριακή εργασία. Αντίθετα, το πνεύμα της διάταξης επικεντρώνεται στην εξαιρετικά επείγουσα και ιδιαίτερα σημαντική εργασία που έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, πράγμα που βεβαιώνεται εγγράφως από τον άμεσα Προϊστάμενο του υπαλλήλου (ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ»).

 

Ε. Υπηρεσιακά Ζητήματα

 

 • Ιδιώτες συνεργάτες

Ο τρόπος επιλογής Ιδιωτών Συνεργατών, έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπάθησε εξ αρχής να λύσει. Κατά συνέπεια, η συλλογή του πρωτογενούς στατιστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την ποιότητα του στατιστικού προϊόντος, πάσχει. Προτείνουμε, το αρμόδιο Τμήμα σε συνεργασία με τις παραγωγικές Διευθύνσεις να επανεξετάσει τον τρόπο επιλογής τους. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, κατόπιν της διαβεβαίωσής σας ότι αποτελεί ύψιστο θέμα όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων μας και ότι θα λάβετε μέτρα την επόμενη περίοδο, περιμένουμε τις ενέργειές σας και θα σας καταθέσουμε και τις δικές μας προτάσεις πιο εξειδικευμένα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει ιδιαίτερα η απρόσκοπτη πρόσβαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε διοικητικές πηγές (Π.χ. ΤΑΧΙS), ο ανασχεδιασμός των ερωτηματολογίων και η επέκταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών.

 

 • Εξυπηρέτηση χρηστών

Στην εποχή της πληροφορίας, οι χρήστες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ολοένα αυξάνουν. Στην εποχή των τεχνολογιών πληροφορίας η εξυπηρέτησή τους οφείλει να είναι ανάλογη. Θα μπορούσε να επανεξεταστεί η πληροφορία που διατίθεται μέσω portal, ώστε να εξυπηρετεί όλους τους χρήστες και να είναι περισσότερο οπτικοποιημένη με σύγχρονα μέσα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική αποσυμφόρηση από αριθμό αιτημάτων χρηστών που κατ’ ουσία δεν βρίσκουν τις πινακοποιήσεις που τους ενδιαφέρουν εάν τους δινόταν η δυνατότητα να δομήσουν τους δικούς τους πίνακες μέσω των κατάλληλων εργαλείων (building queries). Το όφελος θα ήταν πολλαπλό, εφ’ όσον οι ίδιοι θα εξυπηρετούνται καλύτερα, έχοντας στη διάθεσή τους ένα δυναμικό εργαλείο, ενώ για την Υπηρεσία θα μειωθεί το διοικητικό βάρος και τα πιο σύνθετα ή tailor made αιτήματα των υπολοίπων χρηστών θα τυγχάνουν ταχύτερης εξυπηρέτησης. Ανάλογα εργαλεία είναι διαθέσιμα στα portal αρκετών Ε.Σ.Υ. άλλων χώρων και στη Eurostat. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στον χρήστη να πινακοποιεί μόνος του οτιδήποτε δεν εμπίπτει στο στατιστικό απόρρητο.

 

Τα συνέδρια των χρηστών αποτελούν ένα ουσιαστικό σύνδεσμο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τον έξω κόσμο και για αυτό πρέπει να αναβαθμισθούν, να οργανώνονται καλύτερα και να γίνουν ανοικτά στο ευρύ κοινό με τη σχετική δημοσιοποίηση και όχι μόνο σε περιορισμένους και επιλεγμένους χρήστες. Οι ανάγκες τους όπως εκφράζονται, θα πρέπει να κωδικοποιούνται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό, όταν πρόκειται για τεκμηριωμένες απόψεις.

 

 • Υπηρεσιακά ταξίδια

Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να δίνεται προκαταβολή στους συναδέλφους που μετακινούνται εκτός έδρας, έτσι ώστε να μην χρηματοδοτούν οι ίδιοι αυτά τις μετακινήσεις σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Τέλος, να καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα στους εργαζόμενους για τις εκτός γραφείου, αλλά εντός έδρας μετακινήσεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

 

 

ΣΤ. Πολιτιστικά Ζητήματα

 

 • Πολιτιστικό κέντρο υπαλλήλων ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Στην Υπηρεσία μας έχει ιδρυθεί και λειτουργεί Πολιτιστικός Σύλλογος, που έχει πλούσια πολιτιστική και φυσιολατρική δράση. Μέχρι πρότινος, το Πολιτιστικό κέντρο εξέδιδε ετήσιο ημερολόγιο, το οποίο διανέμονταν δωρεάν στους συναδέλφους, κέντρου και περιφέρειας, αλλά και στους χρήστες των στοιχείων μας. Η Υπηρεσία διέθετε το χαρτί και η εκτύπωσή του γινόταν στο τυπογραφείο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τα υπόλοιπα έξοδα, τα κάλυπτε ο Πανελλήνιος Σύλλογος. Εντελώς ανεξήγητα, σταμάτησε η χορηγία της υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα η έκδοσή του να γίνεται με εξωτερική συνεργασία και μεγάλο κόστος, με συνέπεια να σταματήσει η έκδοσή του. Επιθυμούμε να εγκρίνετε τη συνεργασία ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Συλλόγου για την επανέκδοση του ημερολογίου, το οποίο έχει αποκομίσει εγκωμιαστικά σχόλια εκτός ΕΛ.ΣΤΑΤ. και προβάλλει την Υπηρεσία. Επισημαίνουμε ότι η Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων και το τμήμα Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών εργασιών, με χαρά τους θα βοηθήσουν στην επανέκδοσή του.

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις και ελπίζουμε σε μία νέα περίοδο των σχέσεων της Διοίκησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο.

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s