« Συμβουλές για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις φορολογικού έτους 2015 (χρήση 2015)»

Οι πιο κάτω χρηστικές πληροφορίες-συμβουλές αφορούν τις υποχρεώσεις που έχουμε προς την εφορία το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι το τέλος ΙΟΥΝΙΟΥ του 2016.

 

 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε-1

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

 • Ø Όπως πέρσι έτσι και φέτος οι φορολογικές μας δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω taxisnet ή gsis.

  7e237b2083c052f7a1bc184e0603f9ca_XL-620x330

 • Ø Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων είναι μέχρι τις 30/6/2016.
 • Ø Για το Πώς και Πότε υποβάλλεται η Φορολογική μας Δήλωση καλό είναι να συμβουλευτούμε τις σελίδες 9 και 10 του Βιβλίου Οδηγιών του ΥΠ.ΟΙΚ.
 • Ø Σε περίπτωση που εκτός από το Ε-1 πρέπει να υποβάλλετε και τα έντυπα Ε-2(εισόδημα από ακίνητα) και Ε-3 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα), τότε πρέπει :

     Πρώτα να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε-2 και Ε-3 και αφού μεταφέρετε τα δεδομένα από αυτά τα έντυπα στους σχετικούς κωδικούς του εντύπου Ε-1 τότε και μόνο τότε μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση Ε-1.

► Άσχετα από τον χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης Ε-1(δηλαδή μέχρι 30/6/2016) , ο Φόρος που ενδεχομένως προκύψει θα πληρωθεί σε 3 δίμηνες ισόποσες δόσεις. Η 1η Δόση θα πληρωθεί μέχρι 29/7/2016, η 2η δόση θα πληρωθεί μέχρι 30/9/2015 και η 3η Δόση θα πληρωθεί μέχρι 30/11/2015.

 

 

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε-1

 

Αφού μπούμε με τους κωδικούς μας στην δήλωση εισοδήματος Ε-1 το σύστημα μας ζητάει επιβεβαίωση των στοιχείων μας. Εμείς απαντάμε ΝΑΙ και μετά μπορούμε να συμπληρώσουμε την δήλωση εισοδήματος.

 

Στον Πίνακα 4Α οι κωδικοί που μας αφορούν είναι οι 301 και 302.Οι κωδικοί αυτοί είναι ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ. Όμως θα πρέπει να συγκρίνουμε τα ποσά που έχουν <<περαστεί>> σε αυτούς τους κωδικούς, με τα ποσά που έχουν αναγραφεί στο ετήσιο εκκαθαριστικό αποδοχών που θα πάρουμε από την Οικονομική Διοίκηση. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ασυμφωνία μεταξύ του εκκαθαριστικού αποδοχών και των προσυμπληρωμένων κωδικών τότε πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με την Οικονομική Διοίκηση ώστε να διορθωθεί το λάθος.

Επίσης, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουν αναγραφεί και αναδρομικές αποδοχές που αφορούν προηγούμενο φορολογικό έτος, τότε θα πρέπει να υποβάλλουμε τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος για εκείνη την χρονιά.

Οι κωδικοί που αφορούν τον φόρο που αναλογεί, είτε τον φόρο που παρακρατήθηκε [313-314] και [315-316] έχουν πλέον μεταφερθεί στην μπροστινή σελίδα του Ε-1 στον Πίνακα 4 Α. Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς [333-334] που αφορούν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Εάν κάποιος από εσάς πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για εξαγορά στρατιωτικής θητείας ή αναγνώριση πλασματικών χρόνων τότε στους κωδικούς 351-352 γράφει τα ποσά που κατέβαλε εντός του έτους 2015 για αυτές τις περιπτώσεις.

 

 

Στον Πίνακα 4Δ1 Στον πίνακα αυτό προσέχουμε τους κωδικούς 667-668 όπου γράφουμε το ποσό των μικτών τόκων που έχουμε από καταθέσεις σε τράπεζες. Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουμε παράθυρο και να δούμε «τι μας έχουν περάσει» οι τράπεζες.
Στους κωδικούς 675-676 γράφουμε τον φόρο που παρακρατήθηκε στους τόκους καταθέσεων.

 

 

Στον Πίνακα 4Δ2 συμπληρώνουμε τα εισοδήματα που έχουμε από ακίνητα. Για να συμπληρώσουμε τους κωδικούς αυτούς θα πρέπει πρώτα να έχουμε συμπληρώσει και αποστείλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε-2.Το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων θα φορολογηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Εάν το ετήσιο εισόδημα από ακίνητα είναι μέχρι 12.000 Ευρώ τότε αυτό το ποσό φορολογείται με συντελεστή 11%. Εάν το ετήσιο εισόδημα από ακίνητα είναι πάνω από 12.000 Ευρώ τότε τα πρώτα 12.000 Ευρώ φορολογούνται με 11% και τα επιπλέον με συντελεστή 33%.

 

Στον Πίνακα 5 που αναφέρεται στον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, έχουμε:

 

1)Τη συμπλήρωση του υποπίνακα που αφορά τις κατοικίες που χρησιμοποιήσαμε το 2015 για κύρια, πρώτη δευτερεύουσα ,δεύτερη δευτερεύουσα κ.λ.π.

Εδώ κάνοντας «κλικ» στο κίτρινο πλαίσιο και εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με την περσινή φορολογική δήλωση επιλέγουμε το πεδίο που γράφει «Εικόνα περσινής Δήλωσης» και εν συνεχεία πατάμε το πεδίο που γράφει «Μεταφορά στην Δήλωση».

Εδώ σε αυτόν τον υποπίνακα δεν ξεχνάμε τους αριθμούς παροχής ρεύματος της ΔΕΗ στην κύρια κατοικία, την πρώτη δευτερεύουσα και στην δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία αντίστοιχα. Τους αριθμούς παροχής ρεύματος τους βρίσκουμε στους αντίστοιχους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η συμπλήρωση των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική.

2)Ο υποπίνακας που αφορά τα αυτοκίνητα που έχει η οικογένεια έρχεται       Προσυμπληρωμένος και απλώς τον ελέγχουμε αν είναι σωστός.

3) Όσοι από εσάς πληρώνετε δίδακτρα για σχολεία τότε πρέπει να συμπληρώσετε και τον κωδικό 769.

4) Εάν πληρώνετε δόσεις για να πληρώσετε δάνεια οποιασδήποτε μορφής τότε τα ποσά που πληρώσαμε μέσα στο 2015 πρέπει να τα δηλώσουμε στους κωδικούς 727 και 728.

               Στους κωδικούς αυτούς μας δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουμε παράθυρο όπου θα βλέπουμε τι ποσά έχουμε πληρώσει μέσα στο 2015 για την αποπληρωμή των δανείων αυτών.

 

                    

Στον Πίνακα 6 σε αυτόν τον πίνακα δίνουμε προσοχή στους πιο κάτω κωδικούς:

 • 1) Επειδή η συμπλήρωση των κωδικών 659-660, 619-620, 657-658, 617-618, 433-434, και 613-614 εξαρτάται από το εάν για τα εισοδήματα των περιπτώσεων αυτών υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση, υπόκεινται ή όχι σε εισφορά αλληλεγγύης γι’ αυτό σας συνιστούμε να ανατρέξετε στις σελίδες 38 και 39 του βιβλίου οδηγιών του ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ το οποίο και σας επισυνάπτουμε.
 • 2) Κωδικοί 661-662. Εδώ γράφουμε το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ που καταβλήθηκε μέσα στο έτος 2015.
 • 3) Κωδικοί 305-306.Εδώ γράφουμε το ΕΚΑΣ για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
 • 4) Κωδικοί 335-336. Εδώ το ΕΚΑΣ είναι προσυμπληρωμένο.
 • 5) Κωδικοί 811 έως και Εδώ γράφουμε τα ενοίκια που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία.
 • 6) Κωδικοί 817 έως και 823. Εδώ γράφουμε τα ενοίκια που πληρώσαμε το 2015 για τις κατοικίες των παιδιών μας που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εσωτερικού.
 • 7) Κωδικοί 781-782. Εδώ γράφουμε τα ποσά που έχουμε εισπράξει από: πώληση περιουσιακών στοιχείων, δανείων, δωρεών κ.λ.π. Αυτοί οι κωδικοί μας είναι χρήσιμοι γιατί μπορούμε να δικαιολογήσουμε τεκμήρια διαβίωσης. Εδώ θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι εάν συμπληρώσουμε τους κωδικούς αυτούς τότε στο τέλος της φορολογικής μας δήλωσης και λίγο πριν την οριστική υποβολή θα μας ζητήσει το «σύστημα» πληροφορίες που θα έχουν σχέση με τα ποσά που έχουμε αναγράψει στους κωδικούς αυτούς.

8) Κωδικοί 787-788. Αυτοί οι κωδικοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στην περίπτωση που τα τεκμήρια διαβίωσης είναι μεγαλύτερα από τα εισοδήματα που έχουμε εισπράξει μέσα στο έτος 2015 οπότε θα πρέπει να επικαλεσθούμε κεφάλαιο από προηγούμενα χρόνια. Σχετικά με το θέμα αυτό σας επισυνάπτουμε ένα βοηθητικό φύλλο excel.

                                                                                              

Στον Πίνακα 7 δίνουμε προσοχή στους πιο κάτω κωδικούς :

 

Κωδικός 049. Ο κωδικός αυτός φέτος είναι απενεργοποιημένος διότι για το έτος 2015 δεν υπάρχει η υποχρέωση να μαζεύουμε αποδείξεις.

 

Κωδικοί 051-052. Εδώ γράφουμε τις ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες που κάναμε   μέσα στο 2015 καθώς και τις βεβαιώσεις που παίρνουμε από την GENERALI, όταν αυτές αφορούν Νοσήλια και όχι αυτές που αφορούν την πληρωμή των Ασφαλίστρων. Σε αυτούς τους κωδικούς ανοίγει πλαίσιο διαλόγου όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία που μας ζητάει. Έτσι θα πρέπει να περάσουμε τα στοιχεία από κάθε ιατρική ή νοσοκομειακή απόδειξη που έχουμε καθώς και τις αποδείξεις από φαρμακεία εάν αυτές αφορούν αγορά φαρμάκων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6,5%.

   Εδώ θα πρέπει να σας τονίσω ότι για να έχουμε έκπτωση στον φόρο λόγω ιατρικών-νοσοκομειακών αποδείξεων θα πρέπει το σύνολο των αποδείξεων αυτών να είναι μεγαλύτερο από το 5% του ετήσιου φορολογούμενου εισοδήματος μας.

   Π.χ.1- Έστω ότι στον κωδικό 301 ή 302 έχουμε εισόδημα 21.258,73 Ευρώ, τότε για να έχουμε έκπτωση στον φόρο θα πρέπει οι Ιατρικές-Νοσοκομειακές Αποδείξεις να είναι αριθμός μεγαλύτερος από το : 21.258,73 χ 5%=1.062.94 Ευρώ.

                   2- Έστω ότι στον κωδικό 301 ή 302 έχουμε εισόδημα 21.258,73 Ευρώ και στον κωδικό

                     103 που αφορά εισόδημα από ακίνητα έχουμε εισόδημα 4.200,00 Ευρώ. Τότε για να

                     έχουμε έκπτωση στον φόρο, θα πρέπει οι Ιατρικές-Νοσοκομειακές Αποδείξεις να είναι                  

αριθμός μεγαλύτερος από το:(21.258,73+4.200,00) χ 5%=1.272,94 Ευρώ.

 

Στον Πίνακα 8 γράφουμε τα ανήλικα παιδιά μας ή τα παιδιά που σπουδάζουν μέχρι 25 ετών εφόσον δεν έχουν κανένα πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Επίσης, γράφουμε τον Α.Μ.Κ.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί καθώς και τον Α.Φ.Μ. για τα παιδιά που έχουν υπερβεί το 18ο έτος.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 

Όσοι από εσάς έχετε και εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση ή παίρνετε ενισχύσεις από           τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά και το έντυπο Ε-3.

 

 

 

 1. B. ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε-9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΧΡΗΣΗ 2015)

 

 

Δήλωση Ε-9 υποβάλλουμε όταν:

 

α. Έχει μεταβληθεί εντός του 2015 η περιουσιακή σας κατάσταση

β. Έχει μεταβληθεί εντός του 2015 η οικογενειακή σας κατάσταση

γ. Όταν εντός του 2015 έχει μεταβληθεί και η οικογενειακή και η περιουσιακή σας κατάσταση

      

        

       ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε-9 ΑΠΟ 1-1-2015 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4254/2014 που ψηφίσθηκε στις 7-4-2014, όταν μεταβάλλεται η ακίνητη περιουσία μας, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε δήλωση Ε-9 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η μεταβολή της ακίνητης περιουσίας μας.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεταβολής της περιουσίας μας λόγω κληρονομιάς όπου η δήλωση του Ε-9 γίνεται εντός 4 μηνών διότι μπορεί να γίνει αποποίηση κληρονομιάς.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι όταν έχουμε μεταβολή στο Ε-9 θα πρέπει να θυμόμαστε να περάσουμε την μεταβολή αυτή και στο Έντυπο Ε-2 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ε-9 θα σας είναι πολύ χρήσιμη και κατατοπιστική η εγκύκλιος ΠΟΛ 1237/11-11-2014 την οποία και σας επισυνάπτουμε.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Επειδή ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων είστε υποχρεωμένοι να διεκπεραιώσετε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

          

  

Τέλος επειδή δεν είναι δυνατό να αναλυθούν και να επεξηγηθούν όλα τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση των φορολογικών σας δηλώσεων καθώς και για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον συνάδελφο Κ. Σκορδά στα εσωτερικά τηλέφωνα 2278 και 2910.  

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s