24ωρη Απεργία Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

elstat

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου στην συνεδρίασή  την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 αποφάσισε :

 

Την κήρυξη 24ωρης Απεργίας την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

 

Αιτήματα

 

– Μισθολογική εξομοίωση των μεταταχθέντων και νεοπροσληφθέντων  συναδέλφων.

 

– Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο μισθό χωρίς καμία απώλεια

 

 

Για τον ίδιο λόγο έχουν ήδη προκηρύξει 24ωρη Απεργία και οι ομοσπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών ( ΠΟΕ  Δ.Ο.Υ , Ο.Σ.Υ.Ο , Ο.Τ.Υ.Ε )

 

ypografes ds

Advertisements

«Δελτίο Τύπου συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στην 81η ΔΕΘ»

 

 

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο  το «Δελτίο Τύπου συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στην 81η ΔΕΘ»

Δελτίο Τύπου συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στην 81η ΔΕΘ

 

Προς διευκόλυνσή σας το Δελτίο Τύπου σας αποστέλλεται συνημμένα σε μορφή pdf.

 

Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

 

nws_elstat_81tif_el_09092016

 

Eνημέρωση για συνάντηση με Πρόεδρο ΕΛΣΤΑΤ

Συνάδελφοι,

 

Την Τετάρτη 7-9-2016 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Πανελληνίου Συλλόγου με τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κ. Αθανάσιο Θανόπουλο.

Κατά τη συνάντηση, έγινε μια διεξοδική συζήτηση επί μακρόν και ανταλλάγησαν απόψεις που αφορούν θεσμικά, λειτουργικά και μισθολογικά θέματα, στο πλαίσιο των προτάσεων του υπομνήματος, που κατατέθηκε στις 25-5-2016.

Πιο συγκεκριμένα:

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ίση οικονομική μεταχείριση

Συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ υπόθεση κ. Γεωργίου

 

 

H χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόθεση του κ. Γεωργίου, αναπόφευκτα, δημιουργεί πολλά και επικίνδυνα ερωτήματα που εκθέτουν την Επιτροπή και δίνουν την εντύπωση ότι η προστασία Γεωργίου υπερτερεί του ρόλου της.

Με την παρέμβασή της εκθέτει το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας μας, το οποίο προβλέπει θεσμική διάκριση των τριών εξουσιών.
Η παρέμβασή της είναι επικίνδυνη, αφού σε αυτήν, ευκρινώς, προτείνεται στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να απαλλάξει τον κ. Γεωργίου.

Συνέχεια

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

Στο Μητρώο δύνανται να εγγραφούν, κατόπιν αίτησής τους, οι κατωτέρω:

 dy400

1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος.

 

  1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Συνέχεια