«Δελτίο Τύπου συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στην 81η ΔΕΘ»

 

 

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο  το «Δελτίο Τύπου συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στην 81η ΔΕΘ»

Δελτίο Τύπου συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στην 81η ΔΕΘ

 

Προς διευκόλυνσή σας το Δελτίο Τύπου σας αποστέλλεται συνημμένα σε μορφή pdf.

 

Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

 

nws_elstat_81tif_el_09092016

 

Advertisements

Eνημέρωση για συνάντηση με Πρόεδρο ΕΛΣΤΑΤ

Συνάδελφοι,

 

Την Τετάρτη 7-9-2016 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Πανελληνίου Συλλόγου με τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κ. Αθανάσιο Θανόπουλο.

Κατά τη συνάντηση, έγινε μια διεξοδική συζήτηση επί μακρόν και ανταλλάγησαν απόψεις που αφορούν θεσμικά, λειτουργικά και μισθολογικά θέματα, στο πλαίσιο των προτάσεων του υπομνήματος, που κατατέθηκε στις 25-5-2016.

Πιο συγκεκριμένα:

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ίση οικονομική μεταχείριση

Συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ υπόθεση κ. Γεωργίου

 

 

H χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόθεση του κ. Γεωργίου, αναπόφευκτα, δημιουργεί πολλά και επικίνδυνα ερωτήματα που εκθέτουν την Επιτροπή και δίνουν την εντύπωση ότι η προστασία Γεωργίου υπερτερεί του ρόλου της.

Με την παρέμβασή της εκθέτει το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας μας, το οποίο προβλέπει θεσμική διάκριση των τριών εξουσιών.
Η παρέμβασή της είναι επικίνδυνη, αφού σε αυτήν, ευκρινώς, προτείνεται στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να απαλλάξει τον κ. Γεωργίου.

Συνέχεια

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

Στο Μητρώο δύνανται να εγγραφούν, κατόπιν αίτησής τους, οι κατωτέρω:

 dy400

1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος.

 

  1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Συνέχεια

Αίτημα επανεγγραφής του Πρωτοβάθμιου Συλλόγου Υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην ΟΣΥΟ

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Γ.Δ.Δ.Ε.), της οποίας ο Πρωτοβάθμιος Σύλλογος Υπαλλήλων εκπροσωπείται στην ΟΣΥΟ, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα επανεγγραφής του Πρωτοβάθμιου Συλλόγου Υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η οποία αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, στην Ομοσπονδία της ΟΣΥΟ.

χωρίς τίτλο

Παρακαλούμε για την έγγραφη απάντησή σας έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου γιατί έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση του συλλόγου μας με θέμα την ένταξή μας σε Δευτεροβάθμιο όργανο . Σας ενημερώνουμε ότι μετά την διαγραφή μας από την ΟΣΥΟ, ο σύλλογος υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ δεν εκπροσωπείται από καμία Ομοσπονδία.

Στο ΦΕΚ η αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα

Στο ΦΕΚ η αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα – κοινωνία – Το Βήμα Online

 

A5DBB407D590C5AEE7AF6BD3B06E217E

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα για την αναγνώριση στους δημοσίους υπαλλήλους της εκτός Δημοσίου τομέα προϋπηρεσίας.
Η αναγνώριση προϋπηρεσίας, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά χρόνια, αφορά τόσο άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή όσο και εξαρτημένη μισθωτή εργασία. Συνέχεια